Bemutatkozás

Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)

Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót!

  1. szeptember 1-jétől ismét önállóan, a Dél-Békési Kistérségben egyetlen német nemzetiségi nyelvet  oktató iskolaként kezdtük a működésünket. Megújulva: Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola névvel, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása keretében. Működésünket továbbra is szoros együttműködésben továbbra is segíti a Községi Önkormányzat.

Újulásunkhoz hozzá tartozó volt a pedagógus létszám növelése, így szeptemberben 8 pedagógussal bővült az apparátusunk. Illetve a szakmai munka növelése érdekében 6 utazó pedagógus, logopédus, SZIT-es végzettségű szakember segíti a munkánkat. Helyi gyógypedagógus tart rehabilitációs foglalkozásokat a rászorulóknak.

Fontosnak tartjuk a mindenkori szakmai megújulást a nevelőtestület részére, ezért továbbképzéseket szervezünk, és lehetőségeket biztosítunk a részvételre. Erről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon nyújtunk.

Motivációs módszereinkben főképpen a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk.

Továbbra is pályázatok útján támogatást nyújtunk a családoknak a szociális hátrányok leküzdésében.

Nagy gondot fordítunk a pályázatok kiaknázására, melyekkel honlapunkon ismerkedhet meg.

Kiemelten kezeljük az első négy év alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését tartjuk fontosnak, amely a későbbi hatékony tanuláshoz, fejlődéshez elengedhetetlen. A felső tagozat  az alsóban elkezdett munkát folytatva  a továbbtanulásra készít fel. Hangsúlyos szerepet kap a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás. Nyelvvizsgára való felkészítés is folyik, de a sikerhez a tanulói felkészülés is elengedhetetlen. A tehetséggondozás megvalósításának kitűnő lehetősége a tanulmányi versenyeken, sport versenyeken való részvétel. Ilyenek a házi, a kistérségi versenyek. Ugyanakkor fontosnak tekintjük, hogy a lemaradókat, problémával küzdőket segítsük a felzárkózásban, beilleszkedésben. Ezt a munkát gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti.

Tanórákon kívüli foglalkozásaink színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet-kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben; a hagyományokat is szem előtt tartva (pl.: hittan, kézművesség, furulya, tömegsport, német, futball, aerobic, zumba, német nyelvvizsga felkészítés)

Minden jelentkező számára biztosítjuk a délutáni benntartózkodást, továbbá az iskolai étkeztetést. Közösségi rendezvényeink az összetartozás tudatát, élményét erősítik. Rendezvényeink sajátos, egyéni arculatot adnak az iskolaközösségnek. Ilyenek a színvonalas iskolai ünnepélyek, jótékonysági est, farsangi bálok,  vetélkedők, karácsonyi ünnepség, német nemzetiségi bemutatók, gyermeknap, anyák napja stb. Az iskola jó, és eredményes működéséhez szükség van – sokoldalú programokra,

  • legfőképpen a tanulók aktív részvételére,
  • hozzáértő és lelkes pedagógus apparátusra,
  • velünk szorosan együttműködő szülőkre.

Pedagógus társaim és jómagam nevében köszönettel tartozom minden  szülőnek és gyermeknek, akik bizalommal vannak iskolánk felé, és népes tagjai programjainknak.

Pintér Edit

igazgató

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési

szakértő