Pedagógus Tanított tantárgy
Pedagógus 1. Osztályfőnök 1. osztály
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Vizuális kultúra
Technika életvitel és gyakorlat
Nemzetiségi népismeret
Testnevelés/ Testnevelés és sport
Pedagógus 2. Osztályfőnök 2. osztály
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Vizuális kultúra
Ének-zene
Etika/hit- és erkölcstan
Technika életvitel és gyakorlat
Pedagógus 3. Osztályfőnök 3. osztály
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Ének-zene
SNI tanulók rehabilitációs foglalkoztatása
BTMN fejlesztés
Pedagógus 4. Osztályfőnök 4. osztály
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Környezetismeret
Földrajz
Természettudomány
Természetismeret
Pedagógus 5. Osztályfőnök 5. osztály
Matematika
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Technika és tervezés
Pedagógus 6. Osztályfőnök 6. osztály
Testnevelés és sport
Testnevelés
Ének-zene
Pedagógus 7. Osztályfőnök 7. osztály
Magyar nyelv és irodalom
Ének-zene
Biológia
Etika/hit- és erkölcstan
Pedagógus 8. Osztályfőnök 8. osztály
Technika, életvitel és gyakorlat
Német nyelv és irodalom
Ének-zene
Pedagógus 9. Német népismeret, Nemzetiségi népismeret
Ének-zene
Pedagógus 10. Magyar nyelv és irodalom
Pedagógus 11. Vizuális kultúra
Informatika
Digitális kultúra
Etika/hit- és erkölcstan
Pedagógus 12. Német népismeret
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv és irodalom